تبلیغات
تدریس خصوصی ریاضیات - تدریس خصوصی ریاضی ، علوم ، عربی ، زبان
تدریس خصوصی


تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی،تدریس خصوصی راهنماییتدریس خصوصی ریاضی:

 1. تدریس خصوصی ریاضی اول راهنمایی
 2. تدریس خصوصی ریاضی دوم راهنمایی
 3. تدریس خصوصی ریاضی سوم راهنمایی


تدریس خصوصی علوم ( فیزیک - شیمی )


 1. تدریس خصوصی علوم اول راهنمایی
 2. تدریس خصوصی علوم دوم راهنمایی
 3. تدریس خصوصی علوم سوم راهنمایی


تدریس خصوصی عربی:


 1. تدریس خصوصی عربی اول راهنمایی
 2. تدریس خصوصی عربی دوم راهنمایی
 3. تدریس خصوصی عربی سوم راهنمایی


تدریس خصوصی زبان انگلیسی:


 1. تدریس خصوصی زبان اول راهنمایی
 2. تدریس خصوصی زبان دوم راهنمایی
 3. تدریس خصوصی زبان سوم راهنمایی


شهریار اشرفی :  09396763831


تخفیف ویژه اسفند ماه : 50% تخفیف

طبقه بندی: تدریس خصوصی ریاضی انسانی،  تدریس خصوصی ریاضی،  تدریس خصوصی ریاضی هفتم،  تدریس خصوصی ریاضی هشتم،  تدریس خصوصی ریاضی ششم،  تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان، 
برچسب ها: تدریس خصوصی، تدریس خصوصی راهنمایی، تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی، تدریس خصوصی ریاضی سوم راهنمایی، تدریس خصوصی دوم راهنمایی، معلم خصوصی راهنمایی، معلم خصوصی ریاضی راهنمایی،  
دنبالک ها: نمونه سوال میان ترم ریاضی سوم راهنمایی، تدریس خصوصی دروس دوره راهنمایی، تدریس خصوصی ریاضیات دوره راهنمایی، تدریس خصوصی دروس راهنمایی، تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی، معلم خصوصی ریاضی راهنمایی،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 اسفند 1392 توسط شهریار اشرفی